Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2024 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2024”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk i TeleInformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i stylizacji ubiorów konstruowania i modelowania formy odzieży, technologii... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego... (kliknij ikonę po więcej)

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Dwa kierunki : Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz Elektryk

Rozdanie świadectw dojrzałości

 W roku szkolnym 2023/2024 do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie przystąpiło 110 absolwentów. Absolwenci technikum po raz pierwszy zdawali egzamin maturalny w nowej formule (2023). 98 osób uzyskało świadectwo dojrzałości, 12 osób nie zdało, lecz 9 z nich ma możliwość przystąpienia w sierpniu do egzaminu poprawkowego. Gratulujemy bardzo dobrych wyników wszystkim uczniom oraz nauczycielom, którzy przygotowali ich do egzaminu.

 

Piknik ekologiczny - 22.06.2024

22 czerwca 2024 r. Park Nauki „Torus” wraz z instytucjami miejskimi, spółkami i organizacjami pozarządowymi, przygotował piknik ekologiczny, wpisujący się w obchody Dni Miasta. W tym przedsięwzięciu wziął udział również ZS nr 1, reprezentowany przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i uczniów klasy 3 TE, którzy demonstrowali przygotowane przez siebie prototypy urządzeń wytwarzających prąd z OZE. Krzysztof Blekicki i Michał Sękowski pokazywali trzy sposoby alternatywnego pozyskiwania energii w celu ładowania urządzeń elektronicznych. Na stanowisku można było naładować telefon za pomocą siły nóg, turbiny wodnej czy energii słońca. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tej ciekawej i pouczającej akcji.

Ósmoklasiści przypominamy

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl